CFO 2019 | מנהיגות מנצחת אל העתיד

5 שחר פלורנץ שטראוס גרופ CFO CFO חבר ועדת ההיגוי בפורום , מכהן שחר פלורנץ 2008 מאז שנת כסמנכ"ל הכספים של שטראוס והוא ממובילי התהליכים המרכזיים בחברה בארץ ובעולם. בתפקידו כמנהל הכלכלי והפיננסי של החברה נמצאים תחת אחריותו מערך הכספים בחברה, קשרי משקיעים, מערכות המידע, הפיתוח העסקי, ניהול חממה טכנולוגית והנדל"ן. בנוסף מכהן פלורנץ כדירקטור במספר חברות בת מרכזיות בקבוצה. לפני הצטרפותו לקבוצת שטראוס כיהן פלורנץ כמנכ"ל סטארהום, המוכרת מערכות פתרונות למאות מפעילים סלולרים בעולם, לאחר ששימש בתפקיד סמנכ"ל הכספים שם. קודם לכן שימש כסמנכ"ל כספים פרומדיקו, יבואנית ציוד רפואי, תרופות ופתרונות LANNET הזנה מתקדמים, סמנכ"ל כספים וחשב בחברת סומך חייקין. KPMG , ומבקר במשרד NASDAQ שנסחרה ב- מאונ' תל אביב בכלכלה וראיית חשבון – BA לשחר פלורנץ הוענק 2014 בשנת מצטיין הדיקן בכלכלה, והוא רו"ח מוסמך. על מצויינותו CFO לשחר פלורנץ אות ההוקרה של פורום המקצועית ותרומתו לחברה. רונית מאור ארניקס CFO CFO מזה כשנה מכהנת רונית מאור כ- המוכרת SAAS ארניקס, חברת מוצרים אנליטיים לשוק הפיננסי. CFO לפני תפקידה זה, כהנה מאור כ- פונטיס, חברת תוכנה עם מוצר עבור , עד Personalized Marketing למכירתה של החברה לאמדוקס. עוד  בחברת מודו, VP Corporate Development כהנה בתפקיד (החברה M-Systems CFO וקודם לכן, במשך עשר שנים כ- , Nasdaq ), חברה ציבורית ב- DiskOnKey שהמציאה את ה- עד הגעת החברה למכירות של מיליארד דולר, ומכירתה . רונית מאור הינה מהנדסת תעשייה וניהול SanDisk לחברת הוענק 2000 בשנת (בהצטיינות) מאוניברסיטת תל אביב. על מצויינותה CFO לרונית מאור אות ההוקרה של פורום המקצועית ותרומתה לחברה. יעקב חן דלתא גליל תעשיות CFO CFO חבר ועדת ההיגוי בפורום דלתא גליל החל CFO יעקב חן מכהן כ- . במסגרת תפקידו 2015 מאוקטובר אחראי על כלל הפעילות הפיננסית הגלובלית של החברה וניהול הקשר עם המשקיעים. בשנים אלו ביצע מודרניזציה ואוטומציה של מערך הכספים, וכן קידם את מערך הניהול והדיווח העסקי לתמיכה בהתרחבות המשמעותית של החברה. קודם לתפקידו זה, כיהן תנובה. במסגרת תפקידו הכין את החברה CFO יעקב חן כ- להנפקה תוך שדרוג משמעותי של תהליכי הדיווח, הניתוח והבקרה של החברה עד למכירתה לקבוצת ברייט פוד הסינית. בתהליך המכירה, היה יעקב חן אחראי על כל התהליכים ) ועד להעברת DD הנדרשים, החל משלב בדיקת הנאותות ( השליטה כולל מערך דיווח ובקרה בהתאם לצרכי הבעלים החדשים, דרישות החוק והדיווח הסיני. קודם לכן עבד יעקב . במסגרת CFO שנים מתוכם ארבע שנים כ- 16 חן בסלקום תפקידו בסלקום, בנוסף על ניהול אגף הכספים והפעילות הפיננסית של החברה, כולל אסטרטגיה פיננסית, היה יעקב חן אחראי גם על הפיתוח העסקי וניהול קשרי משקיעים בארץ ובחו"ל. במסגרת תפקידו זה הוביל את תהליך הרכישה של נטוויז'ן ומיזוגה בסלקום. יעקב חן סיים בהצטיינות תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים באונ' בר אילן. CFO הוענק ליעקב חן אות ההוקרה של פורום 2011 בשנת על מצויינותו המקצועית ותרומתו לחברה. טים CFOs וקרה ל- רונן פייר סולראדג׳ CFO בשנת CFO פייר הצטרף לסולראדג' כ- 2008-2010 . לפני כן כיהן בשנים 2011 מודו, חברה פרטית ישראלית. CFO כ- , שימש רונן פייר 2004-2007 בשנים במספר תפקידי פיננסים בכירים בהם אם-סיסטמס לפני רכישתה ע"י CFO . רונן פייר הינו רו"ח 2006- סאנדיסק ב בחשבונאות BA בהצטיינות מאונ' תל אביב ו- MBA וכן בעל הוענק לרונן פייר אות 2017 בשנת וכלכלה מהאונ' העברית. על מצויינותו המקצועית ותרומתו CFO ההוקרה של פורום לחברה. אריאל גולדשטיין אפריקה נכסים ואפי CFO אירופה אריאל גולדשטיין הצטרף לקבוצת CFO כ- 2004 אפריקה ישראל בשנת אפי אירופה לאחר שצבר ניסיון כרואה . Deloitte חשבון וכמנהל ביקורת ב- מונה גולדשטיין, בנוסף 2010 בשנת CFO לתפקידו באפי אירופה, גם ל- אפריקה נכסים שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך . אריאל 100 בתל אביב ונכללות במסגרת מדד תל אביב MBA בכלכלה וחשבונאות ו- BA גולדשטיין הינו בעל תואר 2016 בשנת במנהל עסקים, שניהם מאוניברסיטת בר אילן. על CFO הוענק לאריאל גולדשטיין אות ההוקרה של פורום מצויינותו המקצועית ותרומתו לחברה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=