CFO 2019 | מנהיגות מנצחת אל העתיד

יצחק מעיין VP Financial Service and פריגו ,European IR במסגרת תפקידו אחראי יצחק מעיין לניהול קשרי המשקיעים של פריגו העולמית בישראל ובאירופה. בנוסף, הוא אחראי להטמעת תהליכים ארגוניים גלובליים בתחום הכספים. קודם לתפקידו הנוכחי כיהן מעיין כמנהל הכספים של החטיבה הבינלאומית של פריגו. ליצחק שנים של עשייה בתפקידי ניהול בתחום 25 מעיין מעל הכספים, רובם בחברות ציבוריות גלובליות. מעיין הינו רו"ח, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה. הוענק ליצחק מעיין אות ההוקרה של פורום 2015 בשנת על מצויינותו המקצועית ותרומתו לחברה. CFO 4 אבירם להב וסגן נשיא בכיר, אדמה CFO CFO חבר ועדת ההיגוי בפורום מכהן אבירם להב 2010 מאז שנת וסגן נשיא בכיר, אדמה CFO כ- פתרונות לחקלאות. טרם הצטרפותו Synergy לאדמה כיהן אבירם כמנכ"ל , וקודם לכן, עבד בדלתא גליל Cables בתפקידים שונים, תחילה כסמנכ"ל הכספים של החברה, לאחר מכן, מונה למנכ"ל דלתא גליל צפון אמריקה ואח"כ מונה למנכ"ל החברה. בדלתא גליל הוביל להב שינוי ארגוני מקיף, הנפקת החברה בנאסד"ק ורכישת שורה של חברות שהפכו את דלתא גליל לחברה רווחית יותר. לפני . Samlat כן שימש כמנכ"ל יורופקאר וכסמנכ"ל הכספים של ) של AMP להב הינו רו"ח ובוגר התכנית המתקדמת לניהול ( בית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הארווארד. בנוסף בכלכלה וחשבונאות וכן בעל תואר בהנדסת BA הוא בעל הוענק לאבירם להב אות ההוקרה של 2000 בשנת מכונות. על מצויינותו המקצועית ותרומתו לחברה. CFO פורום גיא אלדר XT GROUP CFO CFO מכהן גיא אלדר כ- 2017 החל מיולי , העוסקת בבעלות וניהול XT קבוצת אניות, בעלת השליטה ברשת (ערוץ ) ומחזיקה בפורטפוליו השקעות 13 בחברות טכנולוגיה. אלדר החל את דרכו המקצועית כמתמחה במחלקה הכלכלית של קסלמן וקסלמן, לאחר מכן שימש כארבע שנים כיועץ בחברת שהתמחותה בייעוץ מונה 2007 ). בשנת Project Finance מימוני לפרוייקטים ( CFO אוסיף השקעות, ולאחר שנתיים עבר להיות CFO לתפקיד 2012 דניה סיבוס מקבוצת אפריקה ישראל. החל מסוף שנת צים. שיא הקרירה של אלדר בכלל ובצים בפרט CFO כיהן כ- היה ההשלמה המוצלחת של הסדר החוב של החברה, המורכב ביותר בישראל ואחד המורכבים בעולם, שכלל עשרות רבות של נושים ובסופו של דבר הושלם בהצלחה כהסדר וולנטרי (שלא בחסות בית משפט). אלדר בוגר החוג לכלכלה וראיית זכה גיא אלדר באות 2017 בשנת חשבון של האונ' העברית. על מצויינותו המקצועית ותרומתו CFO ההוקרה של פורום לחברה. טלי הובר שופרסל CFO CFO חברת ועדת ההיגוי בפורום CFO מכהנת טלי הובר כ- 2015 משנת שופרסל. במסגרת תפקידה אחראית הובר על הניהול הכספי השוטף, אסטרטגיית הכספים וההשקעות, מערך הדיווח והבקרה, בניית תכניות עסקיות לפרויקטים ויוזמות חדשות. חברת שופרסל הינה חברה ציבורית, בעלת מחזור כספי של סניפים. 340- עובדים וכ 15,000 . לחברה ₪ מיליארד 13- כ בתפקידיה הקודמים שימשה הובר כסמנכ"ל הכספים של חברת דואר ישראל, וכאחראית על הפעילות הפיננסית של בנק הדואר. קודם לכן, כיהנה כסמנכ"ל כספים של קבוצת שילב וכמנהלת המימון של חברת דלתא גליל תעשיות. לטלי הובר תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני במנהל , הוענק לטלי הובר אות 2009 בשנת עסקים מאונ' בר אילן. על מצויינותה המקצועית ותרומתה CFO הוקרה של פורום לחברה. ועדת השופ אותות נעמה זלדיס וסמנכ״ל בכירה, CFO Tahal Group CFO חברת ועדת ההיגוי בפורום , מכהנת נעמה זלדיס 2013 משנת קבוצת תהל. CFO כסמנכ"ל בכירה ו- החברה מתכננת ומבצעת פרויקטים בתחום תשתיות מים וחקלאות, ובין לקוחותיה ממשלות וגופים ממשלתיים במדינות מתפתחות. באחריותה של זלדיס תחומי הכספים, מערכות מידע, שרשרת CFO אספקה ותפעול. קודם לתפקידה זה, כיהנה זלדיס כ- חברות בנות והיקף 35- נטפים - חברה גלובאלית עם כ . בנוסף להכנת החברה להנפקה והקמת $ ' מ 800- פעילות של כ מערכת דיווח ניהולית לצרכי דיווח מאוחד ותהליכי תכנון, הקימה זלדיס והפעילה מערך מימון עסקאות ופרויקטים, . נעמה M&A כולל כלים ותהליכים, והייתה מעורבת בתהליכי שנים כדירקטורית חיצונית בנובה, 9 זלדיס שימשה במשך שנים כדירקטורית מטעם נבחרת 3 , הנסחרת בנסד"ק ובת"א הדירקטורים בחברת רפאל, וכעת משמשת כדירקטורית בלתי תלויה בחברת אורביט, הנסחרת בת"א. לנעמה זלדיס תואר BA בכלכלה (בהצטיינות) מטעם האונ' העברית, תואר BA במנהל עסקים, התמחות MA בחשבונאות מאונ' ת"א, ותואר הוענק 2010 בשנת במימון (בהצטיינות) – מהאונ' העברית. על מצויינותה CFO לנעמה זלדיס אות ההוקרה של פורום המקצועית ותרומתה לחברה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=